Innkalling til årsmøte i Storhamar Håndball Elite

Det innkalles til årsmøte i Storhamar Håndball Elite på First Hotel Victoria

Hamar tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.00.

Medlemmer som ønsker få tatt opp saker på årsmøtet, må sende en anmodning om dette til styret senest to uker før årsmøtet.

E-post: kontor@storhamarelite.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer på klubbkontoret senest èn uke før årsmøtet.

Alle medlemmer av Storhamar Håndball Elite har tilgang til møtet. For å ha stemmerett må en ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst èn måned, og ha betalt medlemskontingenten på kr. 300,-.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslags-rett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret