Innkalling til årsmøte i Storhamar Håndball Elite

Til medlemmene i Storhamar Håndball Elite

 

Innkalling til årsmøte i Storhamar Håndball Elite

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar Håndball Elite.

Dato: Tirsdag 20 mars 2018 kl 19:00.

Sted: PizzaNini Hamar- Torggata 42

I etterkant av årsmøtet blir det et medlemsmøte med servering av pizza.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 06.03.2018.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer på klubbkontoret i BPA, fra 14 mars.

Vi gjør oppmerksom på følgende: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret