Elektor AS skal være en markedsorientert bedrift ved bruk av fremtidsrettet teknologi innen Elektro installasjoner – datakommunikasjon – svakstrømsinstallasjoner og produkter. Ved å vurdere våre tjeneste og virksomhetsområder under ett, skal vi gi kunden en effektiv og rasjonell totalløsning, En verdiskaper for kunden.