– Fra lokal Norsk ventilasjonsentreprenør til ledende Nordisk inneklimakonsern.

I 2014 feiret GK 50 år. Selskapet har opplevd en jevn og dynamisk vekst, fra en sped start i Oslo til et nordisk inneklimakonsern med misjon om et bedre miljø.

En sped start

Kristian Nordberg (til venstre) og Gunnar Karlsen ved oppstarten av Nordberg og Karlsen a.s. I 1964 etablerte Kristian Nordberg en liten bedrift som drev med ventilasjons- entrepriser og eiendom. Tre år senere fikk han følge av Gunnar Karlsen og firmaet fikk navnet ”Nordberg og Karlsen a.s”. De to drev i felleskap frem til 1981, da de separerte og Gunnar Karlsen overtok driften av selskapets entreprenørdel.

Firmaet fikk navnet Gunnar Karlsen (GK), og utviklet grunnlaget for den virksomhet vi i dag kjenner.