Hulleberg & Bø AS – Storhamar

Firmaets hovedoppgaver de senere år har vært:
VA-anlegg, feltutbygging, fjellsprengning, veiutbygging, nydyrking og kabelanlegg.

For de kommende år må en forvente at produksjon vil dreie seg om de samme arbeidsoppgavene.

Historikk

Jorulf Hulleberg kjøpte sin første gravemaskin i 1953 (Ham-Jern 120).  I de første årene var firmaet et enkeltmannsfirma.  Åkergrøfting for bøndene var hovedoppgavene disse årene. Etter hvert ble arbeidsoppgavene flere, bl.a. VA-anlegg for kommuner på Hedmarken. For å være konkurransedyktig på disse jobbene begynte han å samarbeide med Leif Bø. Dette resulterte i at de slo sammen all virksomhet og Hulleberg & Bø AS var en realitet 2. januar 1974.

Mjøsaksjonen var den store arbeidsoppgaven innen bransjen etter at dette firmaet ble stiftet, og firmaet telte nærmere 40 ansatte i en periode.

1. januar 1986 fisjonerte Hulleberg & Bø AS i de to selskapene J. Hulleberg A/S og Bø-anlegg A/S. Jorulf Hulleberg begynte dette året (1986) et samarbeid med broren Kaare Hulleberg, og J. Hulleberg A/S skiftet navn til Brødrene Hulleberg A/S. Jorulf Hulleberg var daglig leder fram til 1992, da han gikk av på grunn av alderspensjon og sønnen Trond Hulleberg tok over som daglig leder av selskapet. I november 1995 stiftet Brødrene Hulleberg A/S og Brødrene Harsjøen Entreprenør A/S, entreprenørselskapet Hulleberg Harsjøen Entreprenør A/S. Det nye selskapet innebar ingen nedlegging av de eierselskapene, men skal først og fremst være et samarbeidsselskap om større entrepriser.

1. Januar 1999 fusjonerte Brødrene Hulleberg A/S  med Bø Anlegg A/S og selskapet fikk igjen navnet Hulleberg & Bø A/S

Navn:
Hulleberg & Bø AS
Adresse:
Haga Mølle
Postnr/sted
2320 Furnes
Tlf
62 54 38 30