M3 Helse AS – Storhamar

BEDRIFTSHELSETJENESTE

M3 Helse er en verdiskapende samarbeidspartner for våre virksomheter innen systematisk HMS-arbeid, jobbnærvær og arbeidshelse.

LEGE

Våre leger og behandlere tar seg tid til deg og har et godt blikk for din helse. Vi gir deg medisinsk trygghet.

LIVSSTIL

En livsstil i balanse gir overskudd, bedre leveutsikter og økt livskvalitet. Små grep kan utgjøre store forskjeller!

Navn:
M3 Helse AS
Adresse:
Storhamargata 34
Postnr/sted
2317 Hamar
Tlf
93 07 33 13