SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap innen equipment leasing og factoring.

De etiske retningslinjer i SG Finans skal bidra til bevisstgjøring og etterlevelse av den etiske standarden som kreves av selskapet og alle som omfattes.

Vi er stolt over å kunngjøre at vi er først ute i Norge med å bli tildelt Miljøfyrtårnsertifisering etter de nye bransjekriteriene for bank og finans. SG Finans er sertifisert etter en uavhengig vurdering av Stiftelsen Miljøfyrtårn og må gjennomgå en re-sertifiseringsprosess hvert tredje år.