Storhamar Håndball Elite styrket sin økonomi også i 2018 og tilfredsstiller lisenskravet fra NHF om positiv egenkapital med god margin.

 

Pressemelding, Hamar 29. januar 2019

 

– Det er imidlertid viktig å understreke at klubben også i årene som kommer er avhengig av et uforminsket sponsorengasjement og den samme dugnadsånden som gjennom alle tider har preget Storhamar, sier styreleder Øystein Holtet.

I 2018 var driftsinntektene 8.151.135 kroner. Grunnet en betydelig, men kontrollert sportslig satsing gjennom signering av flere profilerte spillere kombinert med europacup-deltagelse, økte driftskostnadene i forhold til året før med cirka èn million kroner. Overskuddet i 2018 var på 801.000 kroner.  Egenkapitalen pr. 31.12.2018 var 1.500.944 kroner.

Regnskapet er revidert og godkjent.

Klubben har med det styrket sin egenkapital med fem millioner i løpet av de siste tre og et halvt år. Dette er gjennomført parallelt med at de sportslige resultatene har utviklet seg i tråd med de interne målsetningene. Topp 3 i Norge, cupfinale og gruppespill i europacup.

– Overskuddet i 2018 bidrar til å bringe klubben ett skritt nærmere et akseptabelt egenkapitalnivå. Etter styrets mening bør målsettingen i løpet av de kommende to år være å etablere en egenkapital i størrelsesorden 25 prosent av årlig omsetning. Dette av hensyn til behovet for en forsvarlig økonomisk risikoprofil og stabilt god likviditet gjennom året. Budsjettet for 2019 vil reflektere denne ambisjonen, sier styreleder Øystein Holtet

Oversikt over utviklingen for andre relevante nøkkeltall i perioden 2015 til 2018:

2018 2015
Antall sponsorer 104 47
Billettinntekter (eks. sponsorer) 810.700 336.600
Grasrotsupportere 199 41
Antall frivillige 60 35
«Følgere» på Facebook 9200 3500

 

Kontaktperson i Storhamar Håndball Elite: Øystein Holtet, styreleder. Tlf. 901 35 935