I henhold til vedtak i årsmøtet for 2019 vedrørende valg, innkalles det til ekstraordinært årsmøte på First Hotell Victoria Hamar

torsdag 9. mai 2019 kl. 20.00.

Fullstendig saksliste med nødvendige underlag vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer på klubbkontoret senest en uke før møtet.

Alle medlemmer av Storhamar Håndball Elite har tilgang til møtet. For å ha stemmerett må en ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst en måned, og ha betalt medlemskontingenten på kr. 300,-.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret