Storhamar kan juble for mer enn seriesølv og finaleplass i sluttspillet. Nå er klubben tildelt eliteseriens i grønn kategori.

 

Her er tildelingen fra Norges Håndballforbund i sin helhet:

Tildeling av Elitelisens

Det vises til klubbens søknad datert 11.04.2019 samt tilleggsdokumentasjon levert 29.04.2019. Dokumentasjonen er levert innen fristen for søknad om Elitelisens.

I henhold til NHFs Lov § 24(6) har Elitelisensnemda i Norges Håndballforbund behandlet søknaden om Elitelisens med følgende resultat:

Lisens i grønn kategori

Forutsetninger, konsekvenser, sanksjoner og restriksjoner:

Norges Håndballforbund understreker at lisensen er gitt med følgende forutsetninger:

• Det forutsettes at innsendt dokumentasjon ikke inneholder vesentlige feil og mangler.

• Det forutsettes at klubben følger opp de pålegg, inklusive møter, som framkommer som følge av klubbens lisensstatus.

Begrunnelse

Klubben har oppfylt kravene til Elitelisens.

Organisasjon:

· Klubben har levert god dokumentasjon på områdene under organisasjon i reglementet.

o Verdibasert ledelse: Klubben har levert dokumentasjon på egenutviklede verdier og etterlevelse av disse.

o Organisasjonsplan: Klubben har levert organisasjonsplan som viser klubbens organisering.

o Instrukser: Klubben har levert instrukser for alle funksjonene som er påkrevet.

o Sport: Klubben har bekreftet trenerutdanning, egenrekruttering og gjennomført antidopingarbeid.

· Innlevert handlingsplan er noe kort og kan utvikles videre med flere områder og konkret på mål, tiltak, ansvar og tidsfrister.

Økonomi:

· Klubben leverer ett solid resultat også i 2018 og imøtekommer kravet om positiv EK med god margin. Klubben har en resultatgrad på 9,8 prosent i 2018 og en EK-grad på 18,4 prosent Likviditetsgraden er 1,6, som er tilfredsstillende.

· I budsjettet for 2019 videreføres inntektsnivået på samme nivå som regnskapet for 2018, mens kostnadene øker, slik at forventet resultat er ca. 150’.

Arenagodkjenning

Boligpartner Arena er godkjent.

Rapportering

Neste rapportering for klubben er pr. 31.12.2019 som skal leveres innen 15.2.2020. I forbindelse med denne rapporteringen ber ELN om at revidert handlingsplan leveres samtidig.

Klubben kan etter reglementet for Elitelisens begjære fornyet behandling av søknaden om Elitelisens. Slik begjæring må fremsettes skriftlig senest 14 dager etter at klubben har fått meddelt vedtak om Elitelisens. Begjæringen skal grunngis og dokumenteres.

Med hensyn til media vil NHF opplyse om klubbens lisensstatus basert på en samlet vurdering av kravoppfyllelse i henhold til Elitelisensreglementet.

Ut over dette må hver enkelt klubb gi kommentarer i den grad klubben ønsker det.

Med vennlig hilsen

Norges Håndballforbund

Arne S. Modahl /s/ Stig Quille /s/

Leder Elitelisensnemnda Organisasjonssjef