Det har vært en annerledes vår for mange i forbindelse med corona-restriksjonene. En bransje som har blitt hardt rammet er treningssentre. Det gjelder også vår trofaste og viktige samarbeidspartner Espern Aktivitetspark. Forrige uke var fikk de endelig klarsignal fra regjeringen til å åpne dørene for ordinær trening igjen. Treningstilbudet her betyr mye for våre elitespillere, men enda viktigere er deres rolle som helseaktør for den generelle befolkningen gjennom gode tilbud til alle aldersgrupper.

Daglig leder for Espern, An-Magritt Vangen, forteller at det har vært en rar, spesiell og trist tid. Det gikk fra stor aktivitet i alle aldersgrupper i senteret  til tomme, stille og mørke lokaliteter.
Hele bransjen er hardt berørt, og må kjenne på store konsekvenser etter nedstenging i 3 mnd, samtidig som ettervirkningene er usikre. Så mange som 20 000 arbeidstakere er blitt permitterte.

For Espern sin del er perioden brukt til å ferdigstille senteret til åpning. Det fine er at en virkelig har fått rengjort, shinet og vedlikeholdt senteret, og ikke minst er senteret tilpasset til den nye bransjestandarden.

Men til tross for at man kan trekke noe positivt ut av perioden har man nå nådd et kritisk punkt, og det betyr alt at driften nå gjenopptas. -Hver dag vi holdes stengt gir stor økonomiske betydning for bransjen og for alle de ansatte som den engasjerer, forteller Vangen. -Det betyr også veldig mye for de flotte medlemmene våre.  Det er flott  å trene ute og alene, men ikke alle er lite selvhjulpne. Vi er en viktig helseaktør i Hamar, med tilbud til alle aldersgrupper og var savnet av mange under nedstengingen. Jeg er stolt av at vi bidrar til å gjøre Hamars befolkning sunn og sprek.

Den første uken etter oppstart med normaldrift har ifølge An-Magritt vært fin og rolig. -Det har blitt en myk start siden vi åpner i lavsesong og det også normalt er roligere på denne tiden. Det er noen som fortsatt er litt utrygge på å starte opp igjen med treningen, og  man opplever kanskje at det er mye å sette seg inn i og/ eller uklarheter rundt bransjestandarden.

Espern Aktivitetspark har gjort alle de tiltak de kan på sentrene for at medlemmene skal føle seg trygge. I tillegg er det som ellers i samfunnet, nemlig å følge de generelle råd som folkehelseinstituttet jevnlig gir til befolkningen.

Storhamar Håndball Elite gleder seg sammen med resten av Hamars befolkning og ser frem til et fortsatt godt og fruktbart samarbeid også denne sesongen.