Vi nærmer oss noe nå! Angrepsspillet jentene viser i 1. omgang er det høy klasse på. Vi spiller ut Aker i hver eneste ballkontroll. Vi kontrer på dem og løper igjennom og forbi dem.

Forsvaret viser også mye fint, og med litt mer flyt, hadde vi slått vekk fler av innspillene til Aker.
Jentene har svart bra på utfordringene Kenneth og jeg har gitt dem i det siste.


I 2. omgang kommer vi litt skjevt ut, men vi er aldri stresset på noe tidspunkt.
Ny seier. 5 på rad er vi gla for.

Takk til alle som møtte opp!
Dere er gode.

Espen