Innkalling til årsmøte i Storhamar Håndball Elite 2020

Storhamar Håndball Elite innkaller til herved til digitalt årsmøte:

Dato: Onsdag 26 mai 

Tid: kl 19:00

Sted: Teams

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Påmelding til årsmøte må gjøres ved å sende e-post til kontor@storhamarelite.no

Eventuelle forslag til årsmøte må være i hende hos styreleder Øystein Holtet (kontor@storhamarelite.no) innen 12. mai 2021. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt ut per e-post til alle medlemmer senest én uke før årsmøtet. De vil også være tilgjengelig i klubbens kontor i Kornsilovegen 58 A fra 19 mai. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Vi minner om:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhamar Håndball Elite i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar Håndball Elite. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Skulle du ønske å bli medlem eller ikke har mottatt medlemsavgift ber vi det om å kontakte oss på e-post kontor@storhamarelite.no/ eller Tlf: 917 717 66

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Storhamar Håndball Elite