Innkalling til årsmøte i Storhamar Håndball Elite – Storhamar

Innkalling til årsmøte i Storhamar Håndball Elite

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar Håndball Elite.

Årsmøtet avholdes:

Tirsdag 28 mars kl 18:00 hos GK, Gjerluvegen 3B, 2320 Furnes.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret innen 14 mars 2023 til kontor@storhamarelite.no Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på SHE’s kontor fra mandag 20 mars 2023.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhamar Håndball Elite i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar Håndball Elite. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Storhamar Håndball Elite’ lov (vedtekter). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan nestleder Vegard Strøm kontaktes på e-post vegard@doblouggruppen.no  

Medlemskontingent sendes ut i slutten av februar. Hvis du ikke har mottatt medlemskontingenten innen 10 mars ta kontakt med klubben. Hvis du ønsker å bli medlem send e-post til kontor@storhamarelite.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Storhamar Håndball Elite