Arnkværn Miljø og Renovasjon AS – Storhamar

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS er en bedrift som jobber innenfor vann- avløpsteknikk, farlig avfall og tørrsuging. Vi er en del av VA365, hvor vi til sammen er ca. 200 ansatte og 85 biler fordelt på 16 avdelinger. Vårt Geografiske kjerneområde er Innlandet, Viken og Oslo. Men vi utfører oppdrag over hele landet.

Navn:
Arnkværn Miljø og Renovasjon AS
Adresse:
Arnkværnvegen 98
Postnr/sted
2320 Furnes
Tlf
62 35 50 00