Credo Gruppen – Storhamar

Credo Gruppen ble grunnlagt av Tom Haakonsen i 1991, og er en bolig- og eiendomsutvikler med satsningsområde i Innlandet og Bergensregionen. Innen bolig utvikler vi hele spekteret fra eneboliger til leilighetsbygg, og er med i prosessen fra tomteregulering til nøkkelferdig bolig. I tillegg eier, forvalter og leier vi ut boliger og næringseiendom til kontor, lager og handel.

Navn:
Credo Gruppen AS
Adresse:
Storhamargata 55
Postnr/sted
2317 Hamar
Tlf
+47 480 44 885