Eco Sør AS – Storhamar

Ecosør Entreprenørcompagniet Sør AS (Ecosør) er et entreprenørfirma lokalisert på Espern området på Hamar. Hovedsatsingsområdet er i kommunene som er lokalisert i Mjøsregionen i Hedmark fylke. Vi jobber både for private og offentlige byggherrer. Det satses primært på oppdrag innen bolig, skole og næringsbygg. Vår målsetting er å levere produkter med riktig kvalitet innenfor kontraktfestet tidsramme til konkurransedyktig pris. På sikt vil dette bidra til at vi vil bli en foretrukket samarbeidsparter for flergangsbyggherrer i Hedmark.

Navn:
Eco Sør AS
Adresse:
Stangevegen 111
Postnr/sted
2321 Hamar
Tlf
62 12 01 12