Eidsiva – Storhamar

Eidsiva har rundt 1200 ansatte og omsetter for ca. 7,5 milliarder kroner i året. Eidsiva eier 6,4 TWh vannkraftproduksjon og drifter 66 000 kilometer med strømnett. Eidsiva har i tillegg ca. 75.000 fiber- og bredbåndskunder, og er Norges tredje største fjernvarmeprodusent med en produksjon på ca. 400 GWh per år. 

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune.

Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.

Eidsiva sørger for at samfunnet og du er på!

www.eidsiva.no

Navn:
Eidsiva Energi AS
Adresse:
Vangsveien 73
Postnr/sted
2317 Hamar
URL