Martin M Bakken AS – Storhamar

90 års erfaring i Hedmark

Martin M. Bakken AS, etablert i 1928, er en ledende byggentreprenør i Hedmark. Selskapet har hovedkontor i Elverum og kontor på Hamar. Primærmarkedet for selskapets virksomhet er Hedmark.

Selskapet er organisert for å drive en allsidig entreprenørvirksomhet med egne ansatte håndverkere. Målsettingen er å være sterkt representert i primærmarkedet med ansatte, fagarbeidere og funksjonærer, med lokal tilhørighet.

Yrkesbygg, boligbygging og rehabilitering er prioriterte områder i virksomheten.

Årlig omsetter Martin M. Bakken AS for ca. 500 mill. kr. og har 103 ansatte pr. 31.12.2017, fordelt på 27 funksjonærer og 76 håndverkere hvorav 5 lærlinger. 

Selskapet er et veletablert entreprenørselskap og har sentral godkjenning for å drive en allsidig virksomhet. Store prosjekter er gjennomført, både av yrkesbygg, boligprosjekter, rehabiliteringsjobber og mindre anlegg som gir selskapet stor kunnskap og kompetanse innen alle kontraktsformer og typer prosjekter. Selskapets erfaringer med et effektivt og godt innarbeidet produksjonsapparat, gir våre kunder et betryggende beslutningsgrunnlag med dokumentasjon både på pris, kvalitet og gjennomføring.

Navn:
Martin M Bakken AS
Adresse:
Vindheieavegen 111
Postnr/sted
2406 Elverum
Tlf
62 43 12 50