Njord Kapitalforvaltning Øst AS – Storhamar

Njord Kapitalforvaltning inngår i Njord Group. Sammen med øvrige selskaper i gruppen, er vi en engasjert og effektiv partner på tilrettelegging, prosjektfinansiering og prosjektmegling innen eiendom, shipping og private equity med hovedfokus på Sør- og Østlandet.

Njord Kapitalforvaltning har erfarne rådgivere som forstår dine behov. Vi har høy kompetanse på investeringer og investeringstjenester, og et solid nettverk som gjør oss i stand til å finne de riktige løsningene, tilpasset din situasjon og målsettinger.

I henhold til MiFID II skal foretakene definere seg som uavhengig eller ikke-uavhengig rådgiver. Njord Kapitalforvaltning er en ikke-uavhengig rådgiver. Dette innebærer at vi gir råd om finansielle instrumenter tilbudt av samarbeidspartnere og vi kan ved investeringsrådgivning motta betaling fra samarbeidspartnere.

Navn:
Njord Kapitalforvaltning Øst AS
Adresse:
Aluvegen 95
Postnr/sted
2319 Hamar
Tlf
996 09 595