OnSite Securitysolutions – Storhamar

Onsite Securitys sikkerhetsløsninger har utnyttet potensialet innen toppmoderne teknologi som gir muligheten til å gi informasjon på et tidlig tidspunkt. Vi avdekker farer som er i ferd med å skje og igangsetter effektive tiltak for å hindre  uønskede hendelser. Ved bruk av moderne sensorteknologi, kombinert med erfaring og kunnskap, kan vi med sikkerhet kan vite når en trussel oppstår, og på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte sørger vi for at hendelsen ikke skjer.

Navn:
OnSite Securitysolutions
Adresse:
Furnesvegen 81
Postnr/sted
2318 Hamar
Tlf
02463