Sandberg Revisjon AS – Storhamar

Sandberg Revisjon AS har siden starten i 1984 hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning.

Internasjonalt er vi medlem av Inpact International. Nasjonalt deltar vi i en samarbeidsorganisasjon av registrerte og statsautoriserte revisorer gjennom Inpact Norge AS.

Vi har lokal forankring, nærhet til kunden og tilbyr alle typer tjenester innen revisjon og rådgivning innen våre fagområder. Våre tjenester utføres med høye krav til kvalitet, etikk og integritet. Vi kan bidra til bedre økonomistyring og lønnsomhet hos våre kunder. Organisasjonen er bygget opp for å yte god service overfor våre kunder – kort vei til ansvarlig revisor. Vi har relevant og lang erfaring i de fleste bransjer samt stor kontaktflate i næringslivet.

Selskapet eies av partnerne Erling Sandberg – registrert revisor, Arild Wangen – statsautorisert revisor, Einar Monsbakken – registrert revisor, Erlend Synnes-Sandberg – statsautorisert revisor og Amund Barmoen – statsautorisert revisor. Selskapet har vært i sterk vekst de siste årene og har i dag 18 ansatte revisorer.

Navn:
Sandberg Revisjon AS
Adresse:
Vangsvegen 73
Postnr/sted
2317 Hamar
Tlf
62 55 52 00