SpareBank 1 Østlandet – Storhamar

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar, med bankkontorer i Innlandet, Oslo og Akershus. Banken har 175 års historie som leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen. 

Det samlede konsernet har: 

  • 37 bankkontorer
  • Cirka 357.000 bankkunder
  • Forretningskapital på cirka 193 milliarder kroner (inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)
  • 1.139 årsverk per 2. kvartal 2020

I tillegg til bank, plassering og forsikring tilbyr vi tjenester innen eiendomsmegling, regnskap, leasing og annen finansiering gjennom datterselskapene:

  • EiendomsMegler 1 Innlandet Eiendom AS
  • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
  • SpareBank 1 Finans Østlandet AS
  • The VIT AS (tidligere Regnskapshuset)

SpareBank 1 Østlandet er fra 2015 en egenkapitalbevisbank, hvor største eier er Sparebankstiftelsen Hedmark. SpareBank 1 Østlandet er en selvstendig bank og er medeier i SpareBank 1 Gruppen (12,4%) og i SpareBank 1 Utvikling (18%).

Navn:
Sparebank1 Østlandet
Adresse:
Strandgata 15
Postnr/sted
2317 Hamar
Tlf
915 07040