Stange Asfalt AS – Storhamar

Stange Asfalt AS ble stiftet i 2007 av nåværende daglig leder Erik Wollebæk, som har mange års erfaring innen bransjen. Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag for næringsliv, privatpersoner og det offentlige.

Vårt hovedkontor ligger i Stange kommune, med avdelingskontor og asfaltfabrikk i Hunndalen på Gjøvik, samt masseuttak i Skavabakken på Tangen.

Vi utfører jobber i Oslo, Akershus og mesteparten av Hedmark og Oppland.

Vi utfører enhver type asfalteringsoppdrag, små eller store, og er også behjelpelige med forberedende grunnarbeider (komprimering og finjustering), graving, transport, steinsetting o.l. Vår brede erfaring og kompetanse innen vårt fagfelt gjør det mulig for oss å levere arbeider av høy kvalitet til en rimelig pris.

Navn:
Stange Asfalt AS
Adresse:
Uthusvegen 5
Postnr/sted
2335 Stange
Tlf
977 66477