Stiftelsen Utafor – Innafor – Storhamar

Stiftelsens formål er å etablere og drifte ulike tiltak i samarbeid med offentlig sektor, næringslivet og frivillige organisasjoner for å legge til rette for at barn og ungdom som har ulike problemområder får mulighet til en bedre livssituasjon. Stiftelsen skal bidra til forebyggende arbeid for barn og ungdom gjennom aktivering, utdanning og arbeid. Aktivitetene skal drives i stiftelsens regi og i samarbeid med næringsliv, institusjoner, organisasjoner m.v. i regionen.

Stiftelsen er primært for mennesker bosatt i Mjøs-regionen, men kan også ta i mot ungdommer uavhengig av bosted.

Navn:
Stiftalsen Utafor - Innafor
Adresse:
Stangevegen 111
Postnr/sted
2321 Hamar
Tlf
922 04 618