Utstillingsplassen Eiendom AS har i dag ca 1.000 aksjonærer, men mer enn 90% av selskapet er eid av Haugans Hus Invest AS (81,89%) og Hathon Holding AS (10,10%).

Utstillingsplassen Eiendom AS forvalter både egne datterselskaper og en rekke tilknyttede selskaper.

Total eiendomsmasse for selskapene utgjør omtrent 400.000 kvm.