Utsillingsplassen Eiendom AS – Storhamar

Utstillingsplassen Eiendom AS har i dag ca 1.000 aksjonærer, men mer enn 90% av selskapet er eid av Haugans Hus Invest AS (81,89%) og Hathon Holding AS (10,10%).

Utstillingsplassen Eiendom AS forvalter både egne datterselskaper og en rekke tilknyttede selskaper.

Total eiendomsmasse for selskapene utgjør omtrent 400.000 kvm.

Navn:
Utstillingsplassen Eiendom AS
Adresse:
Vangsveien 111
Postnr/sted
2318 Hamar
Tlf
62 54 00 50
Epost