Nortransport AS – Storhamar

HTS ble stiftet i 1976 på Tingvold i Stange. Formålet var å samle lastebileierne i Stange om en lokal transportsentral som skulle forestå felles administrasjon, salg og markedsføring, m.v. I november mnd –76 ble det avholdt samarbeidsmøte med Løten lastebil- og drosjesentral på Kilde. Der ble det enighet om at partene skulle samarbeide.

I august/september mnd –77 ble Løten-transportørene vedtatt innlemmet i HTS. I løpet av 1978/-79 ble det tatt kontakt med Stange og Løten kommuner om mulig kjøp av tomt(er) til eget bygg/transportkontor. Første byggetrinn ferdig på Ljøstad i 1982. I de neste årene blir det flere utvidelser/påbygg. FKØ-transportørene på Stange melder seg inn i HTS i 1987-88. I 2004 overtar FKØV 80 % av aksjene.

Transportsentralen Øst AS ble etablert 1. januar 1999. Da gikk Ringsaker, Hamar og Vang, Trysil og Engerdal, Elverum og Kongsvinger sentraler sammen til en sentral. Fra 1. januar 2002 sluttet sentralene på Tynset seg sammen med oss. De gamle sentralene har lang og bred erfaring innen alle typer transporttjenester. Fra 2006 begynte samarbeidet mellom TS-Øst og LD/HTS angående fusjon. Fusjonen ble godkjent av aksjeeiere og trådte ikraft fra 1.1.2008. Samtidig ble navnet endret til Nortransport AS.

Navn:
Nortransport AS
Adresse:
Hansrudvegen 8
Postnr/sted
2335 Stange
Tlf
62 58 86 00