Norsvin er ny samarbeidspartner – Storhamar

Norsvin er ny samarbeidspartner

Vi er glade for å informere om at vi har fått en samarbeidsavtale med Norsvin.

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter. Norsvin ivaretar svineprodusentenes næringspolitiske interesser, og jobber aktivt for gode rammebetingelser i norsk svineproduksjon. Norsvin driver avlsarbeidet på den norske grisen, og står for en kontinuerlig utvikling av et avlsmateriale av høy kvalitet, for den norske svinebonden, og til kunder over hele verden.

På bildet over er Storhamars markedssjef Jan Kåre Hjelmseth og kommunikasjonssjef hos Norsvin, Wenche Helseth.